Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

III SA/Wr 665/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie likwidacji 'A' w L. Ś.

IV SA/Wr 551/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Z. w przedmiocie odwołania Dyrektora Poradni Psychologiczno

III SA/Wr 228/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu W. w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu W.

IV SA/Wr 204/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu L. w sprawie zawarcia porozumienia z zarządcą dróg gminnych w Gminie M. oraz porozumienia z dnia [...]r. nr [...] w sprawie przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania dróg w Gminie M.

IV SA/Wr 205/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów

IV SA/Wr 567/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu W. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach

IV SA/Gl 1099/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno

II SAB/Wa 164/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Powiatu S. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

III SA/Wr 246/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-11

Sprawa ze skargi Wojewody D., na ust. 14 lit. a, ust. 15, ust. 16, ust. 17, ust. 20 załącznika do uchwały Rady Powiatu L., w przedmiocie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych '[...]' przy Zespole Placówek Edukacyjno

IV SA/Wr 598/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu K. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w P. Z.
1   Następne >   3