Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 309/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 253/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 355/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. Z. o przyznanie zasiłku okresowego

I OW 71/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. J. dotyczącego skierowania jej do domu pomocy społecznej

I OW 98/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. J. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej