Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 618/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Lwóweckiego w przedmiocie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców od opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 18/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w M. w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w M.