Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Gl 7/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-04-29

Sprawa ze skargi E. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie robót budowlanych

II SAB/Po 132/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-28

Sprawa ze skargi W. C. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Wojewodę w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

III SAB/Wr 174/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-28

Sprawa ze skargi W. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Bd 94/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-05

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A. K. w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę

III SAB/Po 35/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-14

Sprawa ze skargi H. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zarząd Województwa w przedmiocie przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

II SAB/Gl 18/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-27

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. w przedmiocie wybudowania obiektu budowlanego

III SAB/Łd 22/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-07-24

Sprawa ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] sprawy udzielenia zezwolenia na pracę dla obywatela U.

III SAB/Gl 85/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-07-09

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 89/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-07-09

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 133/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-07-09

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców
1   Następne >   +2   +5   9