Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bd 445/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania oraz stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II SA/Łd 152/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleni...

II SA/Łd 166/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na bud...

II OZ 232/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie w przedm...

VII SA/Wa 656/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

VIII SA/Wa 469/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 230/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania rozbiórki części budynku

II SAB/Wr 75/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-21

Wniosek w przedmiocie przestrzegania przepisów prawa budowalnego przy użytkowaniu obiektów budowalnych