Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 410/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 919/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 870/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-01

Skarga B.M. na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Bd 1168/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-20

Wniosek w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Po 382/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;

II SA/Go 677/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

IV SA/Wr 586/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 39/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SA/Gd 192/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   2