Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 245/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 29/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wr 28/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wr 187/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 332/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 333/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 208/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy w naturze

IV SA/Wr 210/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uchylenia decyzji dotyczącej przyznania zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i odmowy przyznania zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne