Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 76/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania

IV SA/Wr 279/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-05

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

IV SA/Wr 353/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności

IV SA/Wr 122/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Wr 305/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wr 716/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO w L. z dnia [...] r. nr [...]

IV SA/Wr 715/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO w Legnicy z dnia [...] r. nr [...]

IV SA/Wr 586/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 39/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SA/Wr 306/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   4