Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 120/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 427/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w postępowaniu w sprawie z wniosku z dnia [...] r. w zakresie dotyczącym decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...

IV SA/Wr 712/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO w L. nr [...] informującego o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

IV SAB/Wr 122/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 435/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w sprawie odmowy udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłacenia zasiłku i świadczeń należnych osobie ze statusem bezrobotnego

IV SAB/Wr 86/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie załatwienia sprawy i przekazania wniosku z dnia [...] r. dotyczącego decyzji z dnia [...] r. nr [...] odmawiającej udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 323/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w formie zasiłku ceowego

IV SA/Wr 322/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   32