Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

I SA/Bk 84/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego za miesiąc lipiec i wrzesień 2005 r.

III SA/Łd 826/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-17

Sprawa ze skargi P. A. na działanie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego

II FZ 674/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi zdnia 17 sierpnia 2011 r. sygn. akt lII SA/Łd 826/11 w sprawie ze skargi P. S. na działanie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego

III SA/Lu 543/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie uchylenia decyzji w części dotyczącej wymiaru cła, określenia podatku importowego, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bd 818/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] do 83/13/ŁB w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym

I SA/Bd 817/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-15

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym