Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1538/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

IV SA/Wa 1438/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków