Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Po 142/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

skarg A. spółka z o.o. z siedzibą w P. oraz A. spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

IV SA/Po 107/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania

II OZ 188/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody L. , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 442/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 119/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia Wojewody [...] i postanowienia Starosty [...] , Nr [...]

II SA/Po 58/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

I OSK 547/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3302/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Wniosek w przedmiocie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
1   Następne >   +2   4