Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1358/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 908/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

III SA/Kr 1259/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania zasiłku pielęgnacyjnego za świadczenie nienależnie pobrane podlegające zwrotowi