Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 240/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-10

Skarga S. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku stałego