Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 273/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 271/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 196/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-25

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 1010/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy finansowej

III SA/Kr 1262/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-27

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 1661/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

III SA/Kr 1417/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-24

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy w formie schronienia oraz ustalenia odpłatności za pobyt w placówce

III SA/Kr 2035/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 944/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 1358/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   +5   10