Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

III SA/Gl 136/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-25

Sprawa ze skargi 'A' S.A. w W. na zalecenia pokontrolne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie dodatkowego zabezpieczenia powierzchni produktu w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 337/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-21

Sprawa ze skargi A S.A. w W. na zalecenia pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w K. w przedmiocie nieprawidłowego oznakowania produktów spożywczych w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonych zaleceń pokontrolnych