Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SO/Wa 1444/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.