Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 850/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi M. Z. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2252/10

I SA/Wa 2709/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi W. M. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1778/13 wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

I SO/Wa 84/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

Wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I SO/Wa 338/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I SO/Wa 339/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I SO/Wa 336/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I SO/Wa 82/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-09

Wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SO/Wa 83/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

Wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I SO/Wa 223/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-22

Wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I SO/Wa 379/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-22

Wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie
1   Następne >   +2   +5   +10   18