Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SO/Bd 42/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-23

Wniosek R. R. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B.

III SO/Wa 14/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-07

Skarga B.Sp. z o.o. z siedzibą w W. w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I SO/Bd 26/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-03

Wniosek K. R. i R. R. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w związku z nieprzekazaniem skargi na bezczynność tego organu wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego

I SO/Gd 8/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-15

Wniosek B. J. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny z powodu nieprzekazania w terminie skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę

I SO/Bd 29/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-03

Wniosek K. R. i R. R. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w związku z nieprzekazaniem skargi na bezczynność tego organu wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego

I SO/Bd 24/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-03

Wniosek K. R. i R. R. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w związku z nieprzekazaniem skargi na bezczynność tego organu wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego

I SO/Bd 25/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-03

Wniosek K. R. i R. R. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w związku z nieprzekazaniem skargi na bezczynność tego organu wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego

I SO/Bd 27/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-03

Wniosek K. R. i R. R. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w związku z nieprzekazaniem skargi na bezczynność tego organu wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego

III SA/Wa 2524/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-27

Sprawa ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy W. za niewykonanie orzeczenia WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 741/08

I SA/Bd 879/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-24

Sprawa ze skargi K. O. na niewykonanie wyroku sądu przez S. T. w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu
1   Następne >   3