Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Po 1/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dot. przejęcia na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości rolnej

I OW 85/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku Skarbu Państwa

I OW 67/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. o zwrot nieruchomości, przymusowo wykupionych na rzecz Skarbu Państwa decyzjami Naczelnika Miasta i Gminy w O. z dnia (...).0

I OSK 1406/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji