Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

II SA/Rz 1410/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-11-25

Sprawa ze skargi M. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Rzeszowie w przedmiocie niewykonania decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału działek