Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 292/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. , znak : [...] o odmowie wznowienia postępowania

IV SA/Wa 2746/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego