Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1730/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Dzielnicy Warszawa Ochota m.st. Warszawy w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na...