Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Po 11/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie wydania, w wyniku wznowienia postępowania, w sprawie dotyczącej warunków zabudowy, decyzji administracyjnej

II OZ 771/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi W. Sp. z o.o. w W. na przewlekłość i bezczynność Burmistrza W. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu p...

I SAB/Wa 289/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-01

Sprawa ze skargi J. S. o wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 106/13

II SAB/Wa 58/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-25

Sprawa ze skargi J.S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 377/13 1.

I OZ 1730/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Dzielnicy Warszawa Ochota m.st. Warszawy w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na...

I OSK 2782/14 - Wyrok NSA z 2015-08-07

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Wa 114/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi J. S. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie o sygn. akt II SAB/Wa 425/12 -