Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 393/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 103/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 589/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 590/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego