Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 1099/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta J. Nr [...] z dnia [...].