Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Bk 338/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej