Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Rz 8/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OW 138/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku J. K. o umorzenie zaległości w zaliczce alimentacyjnej

I OW 121/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. B. w sprawie umorzenia należności, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej