Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Skarżony Wójt Gminy X

II SA/Rz 411/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego

IV SA/Wr 412/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-03

Sprawa ze skargi M. O. na informację Wójta Gminy M. w przedmiocie wyniku naboru na stanowisko urzędnicze