Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 17/16 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 17/16 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 17/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II SA/Rz 819/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-27

skarg [...] na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu