Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 456/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 455/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

II SA/Lu 536/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej