Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Kr 301/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonej kwoty długu celnego

III SA/Kr 294/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonej kwoty długu celnego

III SA/Kr 295/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonej kwoty długu celnego

III SA/Kr 282/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonej kwoty długu celnego

III SA/Kr 243/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie długu celnego

I GSK 1000/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie zwrotu należności celnych

I SA/Sz 240/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2005 r. wraz z odsetkami

III SA/Łd 219/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie zwrotu należności celnych

III SA/Łd 220/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie zwrotu należności celnych

III SA/Kr 283/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonej kwoty długu celnego
1   Następne >   +2   5