Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 449/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustalenia odcinka linii brzegu potoku [...] pomiędzy działką nr [...] a działką nr [...] w L.

II SA/Kr 673/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1140/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie nakazu przywrócenia przepustowi wodnemu funkcji przemieszczenia wody