Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 94/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 465/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 580/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. z dnia [....] przedmiocie uzgodnienia w zakresie melioracji wodnych

II SA/Kr 662/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 787/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 787/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 796/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom

II SA/Kr 419/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 1352/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie

II SA/Kr 253/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom