Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 536/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego N.

II SA/Kr 726/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przeciszów w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów

II SA/Kr 1021/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy L. dla wsi B. , M. , M. , C. , B. , K. , L.

II SA/Kr 534/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K.

II SA/Kr 1484/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gdów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wieniec, w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu, który objęty jest zmianą zgodnie z Uchwałą Nr L II /345/98 Rady Gminy Gdów w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów w rejonie złoża kruszywa 'Nieznanowice-Wieniec'. ...

II SA/Kr 679/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 11 w granicach administracyjnych miejscowości Garliczka i Przybysławice

II SA/Kr 533/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi D.

II SA/Kr 396/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osielec

II SA/Kr 1538/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Naprawa