Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 1996/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zwrotu wniosku jako wniesionego do organu niewłaściwego