Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 371/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O.-L. w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II SA/Lu 324/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O.-L. w przedmiocie protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania

II SA/Lu 1770/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zaniechania dalszych robót budowlanych

II SA/Lu 138/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 970/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-P. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Lu 460/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-10-29

skarg 'G.' Spółki z o.o. w Ch., Krzysztofa K., 'S.' P. S. S. w Ch. i Ch. S. K. w Ch. na decyzję SKO w Ch. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

I SA/Lu 601/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Lu 54/03 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 2003-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowań w sprawach (...)

II SA/Lu 512/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

I SA/Lu 882/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w L. z 20 września 2002 r. nr 155/2002 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Z. z 14 sierpnia 2002 r. nr LY/324/02
1   Następne >   +2   4