Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1691/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej

SA/Rz 236/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Sądu Okręgowego w R. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia