Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II OSK 2028/16 - Wyrok NSA z 2017-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania drugiego paszportu