Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 42/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt [...]

I OSK 1101/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OW 201/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zwrotu wydatków z tytułu udzielonej T.M. i pomocy społecznej

I OW 72/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Ł. S.

I OZ 436/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 82/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad Z. P.

I OZ 476/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty świadczenia nienależnie pobranego w formie zasiłku celowego

I OSK 1071/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 1329/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 1413/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Legnicy w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   63