Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Łd 161/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r.

I SA/Łd 377/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2003

I SA/Łd 925/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych

I SA/Łd 22/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-19

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego 'A' z siedzibą w T. M. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową w odniesieniu do zysku z lat ubiegłych

I SA/Łd 809/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-07

Sprawa ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów

I SA/Łd 997/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i określenia wysokości należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłaconych w marcu 2009 r. odsetek od kredytu

I SA/Łd 606/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r.

I SA/Łd 23/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-19

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego 'A' z siedzibą w T. M. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową w odniesieniu do zysku z lat ubiegłych

I SA/Łd 36/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-06

Sprawa ze skargi A S.A. w K. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

I SA/Łd 26/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r..
1   Następne >   +2   +5   +10   42