Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SAB/Łd 28/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Łd 452/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Ł. w przedmiocie odmowy wpisania do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego

III SAB/Łd 31/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesów Sądu Okręgowego i Rejonowego w S.

II SA/Łd 684/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w komparycji wyroku WSA w Łodzi oku w ten sposób, że w pkt 2 w miejsce słów 'adwokatowi B. Ś. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w K. przy ulicy [...]' wpisać 'radcy prawnemu B. Ś. prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w K. przy ulicy [...]'. LS

II SAB/Łd 34/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Łd 621/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Ł. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 20/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezes Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 106/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 118/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 75/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   10