Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II GSK 600/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GZ 215/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VIII SA/Wa 880/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w transporcie drogowym

II GSK 390/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VI SA/Wa 761/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-16

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 355/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Gl 618/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w W. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] r., nr [...]

VI SA/Wa 1521/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Łd 532/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 2250/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100