Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Rz 567/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin 'Podkarpacka Komunikacja Samochodowa' w Rzeszowie w przedmiocie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy

II SO/Rz 6/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-27

Sprawa ze skargi A. i S. T. na pismo M. S. W. i A. w W. w przedmiocie skargi na nienależyte wykonywanie zadań

II SA/Rz 313/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Rz 188/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji w związku z wnioskiem skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia