Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6035 Opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym X

II GSK 271/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

VI SA/Wa 1551/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

III SA/Kr 421/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 1383/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VIII SAB/Wa 21/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 5/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 1729/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-16

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Go 21/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary za wykonywanie transportu drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd

II SA/Go 40/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności

VI SA/Wa 1125/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100