Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 1855/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie powołania Zarządu Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy

II OSK 1897/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Żelechowie na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego , nr LEX.I.0522/20/07 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów L. G.

II OSK 344/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Rady Gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Trzciana