Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Wr 760/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-30

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Wr 762/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-30

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku celowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 761/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-30

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku celowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 749/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-21

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 750/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-21

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 759/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-22

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego i odmowy przyznania zasiłku

IV SA/Wr 751/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-21

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku okresowego i odmowy przyznania zasiłku

II SA/Op 169/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-20

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. B. od decyzji SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 172/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-06

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. B. od decyzji SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Ol 466/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-04

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. W. na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3