Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

I SAB/Wa 210/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność adwokata z urzędu w przedmiocie odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 738/05