Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 2898/14 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2456/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Skargi kasacyjne Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz A., B. i L. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej