Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 671/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Bk 1439/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy zwrotu cła

I SA/Bk 800/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Bk 1281/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2015 r.

II SAB/Bk 111/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie braku złożenia propozycji służby w Służbie Celno

II SA/Bk 664/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-28

Sprawa ze skargi W. P. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

I SA/Bk 1596/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy zwrotu cła

I SA/Bk 1616/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy zwrotu cła

I SA/Bk 1586/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy zwrotu cła

I SA/Bk 999/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego w zakresie klasyfikacji taryfowej towaru oraz zwrotu cła
1   Następne >   +2   +5   +10   100